Upravni organi


Predsednik:
Prof. dr Sanja M. Milenković
Služba kliničke patologije KBC Zemun-Beograd,
Vukova 9, 11080 Zemun
tel. +381 11/ 3772692
mob. tel. +064 8543038
e-mail: sanjamilenkovic3@gmail.com

Budući predsednik (od 2018. godine)

Prof. dr Milana Panjković
Centar za patologiju, Institut za plućne bolesti Vojvodine
Institutski put 4, 21204 Sremska Kamenica
tel: +381214805318
e-mail: milanapanjkovic@yahoo.com
mob.tel.:+381638499908

Sekretar
Dr Miloš Mihailović
Zdravstveni centar Kruševac
tel. +381 037/ 414-000, 421-826, 424-043
e-mail: milosmihajlovic64@gmail.com
mob. tel:063 621389

Članovi upravnog odbora

Prof. dr Marjan Micev
Institut za bolesti digestivnog trakta, Klinički centar Srbije, Beograd
Dr Koste Todorovića 6, 11000 Beograd
tel. +381  011/ 306 5967
mob. tel. +063 273405
e-mail: mmicev@gmail.com

 

Prof. Dr Snežana Jančić
Katedra za patologiju, Medicinski fakultet Kragujevac
e-mail: sjancic@medf.kg.ac.rs

Ass. Dr sc dr Biserka Vukomanović Đurđević
Centar za patologiju i sudsku medicinu
Vojnomedicinska akademija, Crnotravska 17, 11000 Beograd
tel. :+381
e-mail: biserkavukomanovic@yahoo.com

Dr Vesna Čemerikić-Martinović
Beo-lab
Resavska 58-60, Beograd
tel. :+381 3622888
e-mail: vesna.cemerikic@beo-lab.rs
mob. tel.:+ 381 64 1209318

Prof. dr Jelena Sopta
Institut za patologiju, Medicinski  fakultet Beograd,
Dr Subotića 1, 11000 Beograd
tel. :+381 11 364 33 56
e-mail: jslabic@yahoo.com
mob. tel.: + 381 64 453 11 78

Prof. dr Slavica Knežević Ušaj
Institut za onkologiju Vojvodine
Odeljenje za patologiju i citodijagnostiku
21 204 Sremska Kamenica
Institutski put 4
tel. : +381 21 480 5481
e-mail: susaj0613@yahoo.com
e-mail: usaj.slavica@onk.ns.ac.rs
mob. tel.: 381 63 245 752

Doc. dr Sanja Radojević Škodrić
Institut za patologiju, Medicinski fakultet u Beogradu
dr Subotića1, Beograd

Prof. Dr Ljubinka Veličković
Institut za patologiju, Medicinski fakultet u Nišu

Prof. Dr Nada Vučković
Institut za patologiju, Medicinski fakultet u Novom sadu

Dr sc dr Maja Peruničić
Klinički Centar Srbije


Udruženje patologa i citologa Srbije, Vukova 9 Beograd

Web design ® mst team 2011