Istorijat


Hronološki pregled održanih kongresa Udruženja

Patološka anatomija u Srbiji i Crnoj Gori
Istorijat (od početka u drugoj polovini XIX veka do 1992. godine) razvoj i današnje stanje
Akademik Vladimir Kanjuh


Udruženje patologa i citologa Srbije, Vukova 9 Beograd

Web design ® mst team 2011