Udruženje


Udruženje patologa i citologa Srbije (UPCS) pretstavlja vodeće profesionalno udruženje čiji je osnovni zadatak vršenje sistematskog uticaja na razvoj patologije i citologije u Srbiji

Ciljevi Udruženja su:

  • Uspostavljanje visokih profesionalnih standarda u oblasti patologije i citologije, iniciranje, podsticanje i razvoj profesionalnih kontakata i saradnja svih zainteresovanih profesionalaca, institucija i organizacija u okviru Srbije
  • Uspostavljanje profesionalnih kontakata i saradnje sa Udruženjima za patologiju i citologiju drugih zemalja na svim nivoima
  • Podsticanje organizovanog naučno-istraživačkog rada u oblasti patologije i citologije, kao i praćenje primene etičkih principa u radu specijalista patologa i patologa citologa.

Danas UPCS ima preko 100 aktivnih članova.


Udruženje patologa i citologa Srbije, Vukova 9 Beograd

Web design ® mst team 2011