O nama


U Srbiji je patološka služba uspostavljena još početkom 1844. godine kada je srpski princ Mihailo Obrenović odlučio da formira Vojsku Kneževine Srbije. To je bio preduslov za formiranje i prve Vojne bolnice sa patološkom službom.

Sekcija za patologiju, kao sastavni deo srpskog lekarskog društva, osnovana je 1963 godine. Sekcija za patološku anatomiju osnovana je pri srpskom lekarskom društvu 1967 godine a Udruženje patologa i citologa Srbije osnovano je 2002 godine.


Udruženje patologa i citologa Srbije, Vukova 9 Beograd

Web design ® mst team 2011