Formular za on-line prijavu za članstvo u Udruženju


Popunite formular i pridružite nam se!


Ime i prezime:

 

Akademsko zvanje:

Stručna sprema:

JMBG:

Adresa:

 

E mail adresa:

   

Mobilni telefon:

 

Radno mesto:

 
Upoznat/a sam i u celosti prihvatam sve odredbe osnivačkog akta i Statuta Udruženja i prihvatam obavezu plaćanja godišnje članarine
 

Udruženje patologa i citologa Srbije, Vukova 9 Beograd

Web design ® mst team 2011